page_banner

Տեսանյութ

PET շշերի փաթիլների լվացման գիծ

PET փաթիլներ գնդիկավորելու գիծ

PP PE ֆիլմերի լվացման գիծ

PP PE ֆիլմի գնդիկավորող մեքենա՝ կրկնակի զտմամբ

Սեղմված PP և PE ֆիլմերի գնդիկավորող մեքենա

SJ 200 մեկ պտուտակով երկու փուլով գնդիկավորող մեքենա